กะเหรี่ยงขอทำบ้าง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์” ! สะท้อนแนวคิดสลากการกุศล แก้วิกฤติภัยสงครามในรัฐกะเหรี่ยง

admin

สลากการกุศล โครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อย […]

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน แถลงข่าวจัดงาน “เทิดทูนพระคุณแม่” มอบรางวัล “พระแม่ลักษมี” เชิดชูเกียรติลูกผู้ทำความดีให้แผ่นดิน

admin

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมจัดงาน “เทิ […]

กลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (Wellness World) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่มบริษัทชีวา (Chiva) และแถลงข่าวการก่อกำเนิดเมืองสุขภาวะดี โครงการ Wellness World Sanctuary Khao Yai

admin

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่า […]

Subscribe US Now