สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( MAGNATE CEO ) ส่งเสริมการศึกษาในระบบนานาชาติ ปริญาญาตรี – ปริญญาเอก

admin

เมื่อวันที่14ธันวาคม2563 ที่ ห้องประชุม701ชั้น7สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)(ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL) กับ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก(APLITA)

โดย มี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ(ทำหน้าที่แทนอธิการบดี)ในฐานะตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ น.ส.อธิพิชญ์ กิจพรจีราภัคค์ นายกสมาคมฯ ในฐานะตัวแทนของสมาคมฯ     ทั้งนี้สมาคมฯได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ACADEMY COOPERATION PROJECT FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT)ขึ้นและได้เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในงานพิธีดังกล่าว ได้มีบุคคลสำคัญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม ดังนี้นายประมวล นิลนาค พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นางศิตา ดอนชมไพร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน งานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี , นายอิสรา พรหมเรียง นักวิชาการพานิชย์ชำนาญการ สำนักงานพานิชย์จังหวัดนนทบุรี , นางสาวณัฏฐยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ , รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ,

ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ , ผอ. ลลิตา วิศิษฎอนุพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , นายสัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ผู้อำนวยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา , นายกรภพ ครองจักรภพ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์สมาคมฯ , Mr.Roland Carcia รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยไลเซี่ยมออฟฟิลิปปินส์ ในฐานะที่ปรึกษา พิเศษและผู้แทนสมาคมฯฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
นายพิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ที่ปรึกษาสมาคมฯ,ดร.หม่า ยัน ประธานบริหารCTTV ที่ปรึกษาสมาคมฯ , นายปิง เฉินฟาง ที่ปรึกษาสมาคมฯและผู้แทนสมาคมฯประจำประเทศจีน และ นายช่วงระวี กรรณสูต นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียUSAในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ และยังมีนักธุรกิจและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากในและนอกประเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีการดังกล่าวอีกจำนวนมาก

โดย การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากันในระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงการฝึกอบรม และศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกันในโครงการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม   โดยในเบื้องต้นจะเริ่มจากดำเนินการด้านการศึกษา ในชื่อโครงการ Magnate CEO ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระบบนานาชาติ ตั้งแต่ป.ตรี ถึง ป.เอก โดยมีเป้าหมายที่จะดึงเอาชาวต่างชาติที่เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้ที่มีความพร้อมเข้ามา

เป็นนักศึกษาของโครงการฯอย่างเป็นด้านหลัก โดยจะมีคนไทยเข้าร่วมเป็นนักศึกษาด้วยบางส่วนเพื่อสร้างพันธภาพที่ดีต่อกันในระหว่างคนไทยกับต่างชาติ   นอกจากนี้สมาคมฯก็ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนานาชาติ นิด้า(ICO NIDA)ไปด้วยแล้วโดยได้ร่วมกันจัดการศึกษาระบบนานาชาติในระดับป.โทและป.เอก ในคณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้สมาคมมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษาและอื่นๆ โดยเป็นผู้ส่งเสริมสนันสนุนช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เป็นธุระให้ เป็นตัวแทน-ผู้แทน เป็นที่ปรึกษา-ผู้ประสานงาน เป็นผู้แทนเจรจาเพื่อหา

ข้อยุติกรณีพิพาท เป็นคนกลาง-องค์กรกลาง เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ประสานความสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  หรือ ให้ความร่วมมือรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับสมาคมอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกันจัดตั้งเป็นสมาพันธ์สมาคม เข้าร่วมหรือเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอื่น สมาพันธ์สมาคมหรือองค์กรอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน และไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
สมาคมจึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

ติดต่อสมาคมฯหรือติดต่อเข้าศึกษากับโครงการได้ที่ ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
062-7859236(นายกสมาคมฯ)
089-3989885(ประธานยุทธศาสตร์)
www.aplitaworld.com  E-mail : aplitaworld@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัด “โครงการสื่อสัญจร: จากชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ ตอน Banglamphu @Night - เสน่ห์บางลำพูนยามค่ำคืน”

วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบด […]

You May Like

Subscribe US Now