กะเหรี่ยงขอทำบ้าง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์” ! สะท้อนแนวคิดสลากการกุศล แก้วิกฤติภัยสงครามในรัฐกะเหรี่ยง

admin

สลากการกุศล โครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อย […]

Subscribe US Now